اورانوس BASE

اورانوس BASE

روغن پایه SN 350، SN 500

اورانوس BASE از بازیافت روغن های استفاده شده با تکنولوژی جدید حاصل می گردد. فن آوری تقطیر خلاء منجر به تولید روغن پایه با کیفیت بالا و در نتیجه تولید روغن موتور ، روغن دنده و گریس بهتر می گردد.

توضیحات

مزایای محصول :

  • شاخص گرانروی بالا
  • خاکستر کم
  • عدد اسیدی کمتر از محدوده استاندارد

استفاده :

  • تولید انواع روان کننده ها

مشخصات روغن پایه اورانوس

مشخصات فنیSAE ۵۰۰SAE ۳۵۰روش آزمون
وزن مخصوص Kg/m3۸۸۰۸۷۹ASTM D-4052
گرانروی در دمای °C 100۱۰۸.۱ASTM D-445
شاخص گرانروی۱۱۱.۸۶۱۰۶.۷۳ASTM D-2770
دمای ریزشصفرصفرASTM D-97
دمای اشتعال۲۲۰۲۱۶ASTM D-92
عدد قلیایی mgKOH/g۰.۲۵۰.۲۵ASTM D-2836
عدد اسیدی mgKOH/g۰.۰۴۰.۰۴ASTM D-2836

اطلاعات بیشتر

Base Oil

SN 350, SN 500

Package

208 metal barrel, bulk