روغن دنده اورانوس ZS ONE

روغن دنده اورانوس ZS ONE

درجه گرانروی : SAE 40, SAE 50, SAE 15W40

این محصول مناسب برای تمام فصول سال می باشد و از بهترین روغن پایه و افزودنیهای روز تولید شده توسط شرکتهای خوشنام اروپایی و آسیایی فرموله شده است.

توضیحات

سطح استاندارد :

  • API GL-1
  • ISIRI 2975

مشخصات اورانوس ZS ONE روغن دنده API GL1

مشخصات فنیSAE ۱۴۰SAE ۱۱۰SAE ۹۰روش آزمون
وزن مخصوصKg/m3 ۸۸۰۸۸۰۸۸۰ASTM D-4052
گرانروی در دمای °C 100۲۹.۵۲۲.۵۱۸.۳ASTM D-445
شاخص گرانروی۱۵۱.۲۸۱۴۲۱۳۷.۷ASTM D-2770
دمای ریزش-۲۳-۱۸-۱۵ASTM D-97
دمای اشتعال۲۲۰۲۱۸۲۱۸ASTM D-92
عدد قلیایی کل TBN mgKOH/g۰.۲۰.۲۰.۲ASTM D-2836

مزایای محصول :

  • کاهش تماس دنده ها
  • کاهش اصطکاک روی دنده
  • پایداری حرارتی عالی
  • عملکرد خوب در دمای پایین
  • گرانروی خوب در دمای متفاوت

استفاده :

  • قابل استفاده در گیربکس ها و دیفرانسیل های تحت بار کم و متوسط هستند.

اطلاعات بیشتر

Degree of viscosity

SAE 140, SAE 110, SAE 90

Package

208 liter drum, 20 liter gallon, 4 liter gallon, 1 liter